Constant quality. Constantly.

Met nieuwe technologie de toekomst in 

Bij M&B Backwaren in Olfen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werd de beslissing genomen om de bestaande koeltechnologie te vernieuwen. Met CO2-installaties van KOMA is het bedrijf nu klaar voor de toekomst.

1

Het bedrijf M&B Backwaren stond in 2017 op een technisch keerpunt. Zowel de oven als de koeltechnologie moesten worden vernieuwd om te voldoen aan de moderne eisen op het gebied van productkwaliteit, energieverbruik en gebruiksvriendelijkheid. Berthold Brinkert maakte samen met investeringsadviseur Markus Heuermann van Ebäcko Münster een planning. Er werd bepaald welke koelinstallaties nodig waren en er werd een tenderspecificatie opgesteld. “We keken rond bij verschillende producties in meerdere bakkerijen van diverse aanbieders en we kregen offertes”, herinnert Brinkert zich. Na een bezoek in 2018 aan twee bedrijven die met installaties van KOMA werken, waaronder een met CO2-koeling, werd vrij snel duidelijk dat het een CO2-boostersysteem moest worden. Terugblikkend vat Brinkert samen dat de overtuigende technologie van KOMA en klantvriendelijke offertefase bepalend waren voor de keuze voor KOMA. “We hadden vanaf het begin een zeer goede, vertrouwelijke en open relatie met de mensen van KOMA”, aldus Brinkert. “Hoewel de technologie alleen al voldoende was om een beslissing te nemen, gaven de service en het begrip van degenen die verantwoordelijk waren voor onze individuele vereisten de doorslag.” De keuze voor KOMA werd uiteindelijk gemaakt op IBA 2018 in München. “Het laatste gesprek vond plaats op de luchthaven omdat we ons vliegtuig moesten halen”, voegt Brinkert glimlachend toe.

Subsidie

Het voordeel bij de bouw van een CO2-installatie zijn de subsidiemogelijkheden die de potentiële energiebesparing van de installatie met zich meebrengt. Met behulp van energieadviesbureau Cuekk van Andreas Kötter werden berekeningen gemaakt en subsidieaanvragen ingediend. Afhankelijk van de installatie, het bedrijf en andere parameters is een subsidie van 20-40% van de totale kosten mogelijk. De extra kosten die een CO2-installatie met zich meebrengt, worden alleen al door deze subsidie opgevangen. Maar ook de toekomstbestendigheid van een dergelijke installatie is het waard meer uit te geven. Meer hierover in het informatiekader ‘Waarom CO2-koeling?’
De oorspronkelijke planning van Ebäcko werd grotendeels overgenomen, maar in overleg met zowel de ondernemer als technisch adviseur Markus Heuermann van Ebäcko Münster werd deze uitgebreid en geoptimaliseerd op basis van de ervaring van de planners bij KOMA. “De veranderingen waren allemaal logisch”, aldus Brinkert. “Al snel werd duidelijk dat je hier met vakmensen te maken hebt.” Het streven van Brinkert was dat de nieuwe koelsystemen minder energie zouden verbruiken dan de oude. Het doel op middellange termijn is om steeds meer werkuren naar de dag te verplaatsen. Enerzijds bespaart dit 's nachts uren en anderzijds kunnen de fotovoltaïsche systemen die op het dak van de productie zijn geïnstalleerd een deel van de stroomvoorziening overnemen bij hogere belastingen bij het laden van de systemen en het afkoelen van de producten. Nu wordt 100% van de elektriciteit die nodig is voor de dagelijkse productie opgewekt door het uitgebreide fotovoltaïsche systeem.

2
3

Technologie

Het bedrijf is uitgerust met verschillende installaties die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de bakkerij en de te vervaardigen producten. Centraal in de productie staan twee volautomatische deegconditioneringsmachines, elk met zestien rekwagens. Deze zijn ontworpen voor een temperatuurbereik van -20 °C tot +35 °C. De 8 cm dikke PU-isolatie is ontworpen voor installaties in deze temperatuurbereiken. KOMA hecht veel waarde aan het aanpassen van de isolatiesterkte aan de betreffende installaties en gebruik, zodat de gebruiker voldoende isolatie en dus productiezekerheid heeft en tegelijkertijd de kosten binnen de perken houdt. De radiaalventilatoren, die over de gehele lengte van de ruimte zijn bevestigd, zijn toerentalgeregeld zodat er altijd een voldoende koele en zo stil mogelijke luchtstroom door de ruimte wordt geleid. Een roestvrijstalen luchtgeleidingssysteem en het verlaagde systeemplafond zorgen ervoor dat de aangeleverde goederen niet worden blootgesteld aan een directe luchtstroom zodat ze niet uitdrogen. De ingebouwde verdampers zijn groot genoeg om 740 kg goederen binnen drie uur te koelen van +25 °C tot -5 °C. De ventilatoren in het systeem zorgen ervoor dat de verdampers gelijkmatig worden gebruikt. Maximaal drie stapels broodjes worden binnen vijftien minuten eerst in een snelvriezer gekoeld. Dankzij een diffusieluchtkanaal en het speciaal aangepaste luchtgeleidingssysteem wordt de circulerende lucht optimaal over de in te vriezen deegstukken geleid, wat zorgt voor een snelle warmteafvoer. Het vermogen van het systeem is 400 kg per uur. Daarna komt de stapel keerdelen in een omgebouwde vriezer uit de oude voorraad en wordt daar opgeslagen. “Hierdoor hoeft ons verkoopteam zich niet langer te bekommeren om het rijzen van de broodjes”, aldus Brinkert. We zijn tot nu toe al zeer tevreden over de resultaten, maar momenteel testen we nog verschillende typen keerdelen om de deegstukken veilig en op de gewenste temperatuur naar de filialen te kunnen transporteren. KOMA heeft verder in totaal vier bestaande koelinstallaties, waaronder twee opslagvriezers van verschillende afmetingen, in het nieuwe netwerksysteem opgenomen. Hiervoor is de bestaande technologie verwijderd en vervangen door moderne verdamper- en ventilatorsystemen. Om een veilige werking te garanderen, werden de oude deuren vervangen en moderne geïnstalleerd. De nieuwe deurkozijnen passen in de bestaande isolatie en zijn zo bevestigd dat een veilige werking en temperatuurstabiliteit mogelijk is.

Omdat de bakkerij de komende jaren waarschijnlijk extra koelsystemen nodig heeft, legde KOMA tijdens de planning loze leidingen, die aan de ene kant gewoon op het netwerksysteem kunnen worden aangesloten en aan de andere kant op de nieuw te bouwen installaties. “Dit zal ons bij toekomstige uitbreidingen veel werk en rotzooi besparen”, legt Brinkert uit.
Het netwerk zelf bestaat uit acht compressoren en levert drie verschillende temperatuurbereiken van -5 °C tot -42 °C. De intelligente aansturing van het netwerk regelt de toevoer naar de koelinstallaties zodat de gewenste kamertemperatuur wordt bereikt.

‘’De nieuwe KOMA CO2-booster heeft ons in staat gesteld ons productieproces te optimaliseren, en ik ben er zeker van dat ik met KOMA een partner heb gevonden die u niet alleen ondersteunt bij planning en bouw, maar ook heeft bijgedragen aan een goed afgeronde oplossing met veel kleine ideeën en oplossingen.’’ - Bernhard Brinkert, M+B Backwaren.

Toekomstige partner

Met het nieuwe netwerksysteem van KOMA kon M&B Backwaren niet alleen zijn koelruimte vergroten, maar ook bestaande installaties in het netwerk integreren, waardoor de kosten werden verlaagd. De toekomstgerichte planning van KOMA, die was afgestemd op de eisen van het bedrijf, hielp de processen te optimaliseren en bracht steeds meer werkuren van nacht naar dag. Door leidingen te leggen die momenteel niet in gebruik zijn, is toekomstige uitbreiding van het koelsysteem zonder problemen en met weinig constructie mogelijk. “Ik weet zeker dat ik met KOMA een partner heb gevonden die ons niet alleen ondersteunt bij planning en bouw, maar ook heeft bijgedragen aan een goed afgeronde oplossing met veel kleine ideeën en oplossingen”, is Brinkert van mening.

Waarom CO2-koeling?

Ter bescherming van het milieu worden koudemiddelen geïndexeerd met een zogenaamde GWP-waarde. De GWP-waarde geeft het aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential) aan, d.w.z. het potentieel van een koudemiddel om bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Hoe hoger deze waarde, hoe groter het risico dat een koudemiddel een negatief effect heeft op ons klimaat. In verband met de doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020, 2022 en 2030 geleidelijk te verminderen, zal het gebruik van koudemiddelen met bepaalde GWP-waarden worden beperkt. Sinds begin 2020 is het gebruik van middelen met een GWP van meer dan 2500 al verboden in nieuwe installaties en onderhoudswerkzaamheden zijn alleen mogelijk met gerecyclede koudemiddeltoevoer. De toegestane GWP voor nieuwe installaties wordt geleidelijk verlaagd. Vanaf 2030 worden diensten met het momenteel nog veel gebruikte koudemiddel R404A verboden, zodat dergelijke koelsystemen geleidelijk buiten bedrijf moeten worden gesteld of moeten worden omgebouwd. Fabrikanten en leveranciers zijn ook beperkt in het gebruik en de distributie van klimaatschadelijke koudemiddelen. In de loop der jaren is de gemiddelde GWP van de totale hoeveelheid gecirculeerd koudemiddel verminderd.


Hier scoort CO2 met een GWP van 1. Alleen al vanwege de toekomstbestendigheid als gevolg van de zeer lage GWP-waarde is het logisch om CO2 als koudemiddel te gebruiken. Daarnaast zijn er nog andere voordelen, zoals de zeer lage prijs van CO2 in vergelijking met andere koudemiddelen. CO2 is daarmee een toekomstbestendig en voordelig koudemiddel dat dankzij onderzoek en ontwikkeling bij KOMA optimaal is afgestemd op de koelbehoeften van bakkerijen. 

4