Constant quality. Constantly.

Met milieuvriendelijke koeltechnologie de toekomst in

KOMA ontwikkelt en produceert al jaren koelsystemen die energetisch, betrouwbaar, toekomstbestendig en milieuvriendelijk zijn. KOMA koeltechniek wordt zeer breed toegepast, van pastadeeg tot inflight meals en medicijnen, maar de grootste markt is de bakkerij en patisseriemarkt.

1

Specifiek voor de zeer bijzondere eisen van de bakkerij- en patisseriemarkt heeft KOMA een aantal doelgerichte systeemconcepten ontwikkeld. KOMA’s meer dan 80 jaar ervaring in het koelsegment heeft daarbij altijd geholpen.

KOMA produceert en levert al jaren koelsystemen met natuurlijke koudemiddelen en vandaag kunnen we terugkijken op meer dan 20 grote geïntegreerde systemen met natuurlijke koudemiddelen. Meer recent introduceerde KOMA koeltechniek met natuurlijk koelmiddel voor individuele installaties (KOMA CO2 Stand-alone).

Bij M+B Backwaren in Olfen bijvoorbeeld, in de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen werd de beslissing genomen om de bestaande koeltechnologie te vernieuwen. Met CO2-techniek van Koma is het bedrijf nu klaar voor de toekomst.

M+B Backwaren stond in 2017 op een keerpunt. Zowel de oven als de technologie zelf moesten worden vernieuwd om te voldoen aan de moderne eisen op het gebied van productkwaliteit, energieverbruik en gebruiksvriendelijkheid. Bernhard Brinkert van M+B Backwaren ging in overleg met de lokale inkoopcoöperatie Ebaecko en de planning begon. Er werd bepaald welke koelsystemen nodig waren en er werd een tender specificatie opgesteld. "We keken rond bij verschillende aanbieders en kregen aanbiedingen", herinnert Brinkert zich. Na een bezoek aan twee bedrijven in 2018 die met KOMA-systemen werken, waaronder een met CO2-koeltechniek, werd vrij snel duidelijk dat het een CO2-boostersysteem zou moeten worden. Achteraf vat Brinkert samen dat de unieke technologie van Koma en klantvriendelijke orderrealisatie bepalend waren voor de keuze voor KOMA. "Het was vanaf het begin een zeer goede, vertrouwelijke en open relatie met de mensen van KOMA", aldus Brinkert. "Zelfs als de technologie alleen al voldoende was geweest om de beslissing te nemen, waren de service en het begrip van degenen die verantwoordelijk waren voor onze individuele problemen en vereisten de doorslaggevende factoren." De beslissing voor KOMA werd uiteindelijk genomen op IBA 2018 in München. 'Het laatste gesprek vond plaats op de luchthaven omdat we ons vliegtuig moesten halen', zei Brinkert glimlachend.

2

Realisatie

De oorspronkelijke planning van de Ebaecko werd grotendeels overgenomen, maar in overleg met zowel de ondernemer als de technisch adviseur van de Ebaecko werd deze uitgebreid en geoptimaliseerd op basis van de ervaring van de planners bij Koma. 'De veranderingen waren allemaal logisch', zei Brinkert. “Al snel werd duidelijk dat je hier met vakmensen werkte.” Het streven van Brinkert was dat de nieuwe koelsystemen minder energie zouden verbruiken dan de oude. Het doel op middellange termijn is om steeds meer werkuren naar de dag te verplaatsen. Enerzijds bespaart dit 's nachts uren en anderzijds kunnen de fotovoltaïsche systemen die op het dak van de productie zijn geïnstalleerd een deel van de stroomvoorziening overnemen bij hogere belastingen bij het laden van de systemen en het afkoelen van de producten.

3

Technologie

Het bedrijf is uitgerust met verschillende systemen die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de bakkerij en de te vervaardigen producten. Centraal in de productie staan twee volautomatische deegconditioneringsmachines, elk met 16 rekwagens. Deze zijn ontworpen voor een temperatuurbereik van -20 ° C tot + 35 ° C. De 8 cm dikke PU-isolatie is ontworpen voor systemen in deze temperatuurbereiken. KOMA hecht veel waarde aan het aanpassen van de isolatiesterkte aan het betreffende systeem en gebruik, zodat de gebruiker voldoende isolatie en dus productiezekerheid heeft, en tegelijkertijd de kosten binnen de perken houdt. De radiaalventilatoren, die over de gehele lengte van de ruimte zijn bevestigd, zijn toerentalgeregeld zodat er altijd een voldoende koele en zo stil mogelijke luchtstroom door de ruimte wordt geleid. Een roestvrijstalen luchtgeleidingssysteem en het verlaagde systeemplafond zorgen ervoor dat de aangeleverde goederen niet worden blootgesteld aan een directe luchtstroom zodat ze niet uitdrogen. De ingebouwde verdampers zijn groot genoeg om 740 kg goederen binnen 3 uur te koelen van + 25 ° C tot -5 ° C. De ventilatoren in het systeem zorgen ervoor dat de verdampers gelijkmatig worden gebruikt. Maximaal drie stapels broodjes worden binnen 15 minuten eerst in een snelvriezer gekoeld. Dankzij een diffusieluchtkanaal en het speciaal aangepaste luchtgeleidingssysteem wordt de circulerende lucht optimaal over de in te vriezen deegstukken geleid, wat zorgt voor een snelle warmteafvoer. De prestatie van het systeem is 400 kg per uur. Daarna komt de stapel keerdelen in een omgebouwde vriezer uit de oude voorraad en wordt daar opgeslagen. In deze vriezer worden de keerdelen voor de volgende dag gepicked en vervolgens worden deze samengestelde stapels in de keerdelen conditioneringscel geplaatst. Hier worden de deegstukken minimaal 14 uur in de stapel bewaard, ontdooid en langzaam gerezen. “Met dit systeem slagen we erin om de deegstukken in volledig geconditioneerde toestand naar de filialen te brengen. Hierdoor hoeft ons verkoopteam zich niet langer te bekommeren om het rijzen van de broodjes ”, aldus Brinkert. Over de resultaten tot dusver is men zeer tevreden. KOMA heeft ook in totaal vier bestaande koelsystemen, waaronder twee opslagvriezers van verschillende afmetingen, in het nieuwe CO2 netwerk opgenomen. Hiervoor is de bestaande technologie verwijderd en vervangen door moderne verdamper- en ventilatorsystemen. Om een veilige werking te garanderen, werden de oude deuren vervangen en moderne geïnstalleerd. De nieuwe deurkozijnen passen in de bestaande isolatie en zijn zo bevestigd dat een veilige werking en temperatuurstabiliteit mogelijk is.

Omdat de bakkerij de komende jaren waarschijnlijk extra koelsystemen nodig heeft, legde Koma tijdens de planning loze leidingen, die aan de ene kant gewoon op het netwerksysteem kunnen worden aangesloten en aan de andere kant op de nieuw te bouwen systemen. "Dit zal ons bij toekomstige uitbreidingen veel werk en vuil besparen", legt Brinkert uit.

De KOMA CO2 booster bij M+B Backwaren bestaat uit 8 compressoren en levert drie verschillende temperatuurbereiken van -5 ° C tot -42 ° C. De intelligente aansturing van het netwerk regelt de toevoer naar de koelsystemen zodat de gewenste kamertemperatuur wordt bereikt.

‘’De nieuwe KOMA CO2-booster heeft ons in staat gesteld ons productieproces te optimaliseren, en ik ben er zeker van dat ik met KOMA een partner heb gevonden die u niet alleen ondersteunt bij planning en bouw, maar ook heeft bijgedragen aan een goed afgeronde oplossing met veel kleine ideeën en oplossingen.’’ - Bernhard Brinkert, M+B Backwaren.

Toekomstige partner

Met het nieuwe CO2 booster systeem van KOMA kon M+B Backwaren niet alleen de koelruimte vergroten, maar ook bestaande systemen in het netwerk integreren, wat de kosten verlaagde. De toekomstgerichte planning van KOMA, die was afgestemd op de eisen van het bedrijf, hielp de processen te optimaliseren en bracht steeds meer werkuren van nacht naar dag. Door leidingen te leggen die momenteel niet in gebruik zijn, is toekomstige uitbreiding van het koelsysteem zonder problemen en met weinig constructie mogelijk. "Ik ben er zeker van dat ik met Koma een partner heb gevonden die u niet alleen ondersteunt bij planning en bouw, maar ook heeft bijgedragen aan een goed afgeronde oplossing met veel kleine ideeën en oplossingen", is Brinkert overtuigd.

Waarom CO2-koeling?

Om de invloed op het milieu aan te duiden worden koudemiddelen geïndexeerd met een zogenaamde GWP-waarde. DE GWP waarde kenmerkt het aardopwarmingsvermogen, d.w.z. het potentieel van een koelmiddel om bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Hoe hoger deze waarde, hoe groter het risico dat een koudemiddel een negatief effect heeft op ons klimaat. In verband met de doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020, 2022 en 2030 geleidelijk te verminderen, zal het gebruik van koelmiddelen met bepaalde GWP-waarden worden beperkt. Sinds begin dit jaar is het gebruik van middelen met een GWP van meer dan 2500 reeds verboden in nieuwe systemen en onderhoudswerkzaamheden zijn alleen mogelijk met gerecyclede koelmiddeltoevoer. De toegestane GWP voor nieuwe installaties wordt geleidelijk verlaagd. Vanaf 2030 worden diensten met het momenteel nog veel gebruikte koelmiddel R404A verboden, zodat dergelijke koelsystemen geleidelijk buiten bedrijf moeten worden gesteld of moeten worden omgebouwd. Fabrikanten en leveranciers zijn ook beperkt in het gebruik en de distributie van klimaatschadelijke koelmiddelen. In de loop der jaren is de gemiddelde GWP van de totale hoeveelheid gecirculeerd koelmiddel verminderd.

Hier scoort CO2 met een GWP van 1. Alleen al vanwege de toekomstige beveiliging als gevolg van de zeer lage GWP-waarde is het logisch om met CO2 om te gaan als koelmiddel. Er zijn ook andere voordelen, zoals de zeer lage prijs van CO2 in vergelijking met andere koudemiddelen. CO2 is daarmee een toekomstbestendig en goedkoop koudemiddel dat dankzij onderzoek en ontwikkeling bij KOMA optimaal is afgestemd op de koelbehoeften van bakkerijen.

4